Porovnání zůstatku při prodeji praxe za 2 miliony Kč

Prodejní cena je závislá na mnoha okolnostech, a může se velmi lišit. Příklad vychází ze současné ceny „obvyklé“. Ta se při prodeji formou úplatného převodu 100% obchodního podílu v našem regionu pohybuje kolem 1,5 mil. Kč

none
none
none
none
none
none