Přeskočit na obsah

Moje nabídka

Zajistím pro Vás zejména:

 • veškeré „civilní“ jednání u notáře, zabezpečení potřebných listin a výpisů
 • zápis všech potřebných živností do živnostenského rejstříku
 • zajištění nájemních vztahů pro provozovny i sídlo nově vzniklé obchodní společnosti
 • nový provozní řád a jeho schválení Hygienou (včetně nabytí právní moci)
 • nový souhlas s personálním a věcným vybavením
 • vydání platné Registrace pro poskytování zdravotních služeb Krajským úřadem
 • zápis nové společnosti do Obchodního rejstříku a doručení výpisu z OR
 • registrace IČ na živnostenském rejstříku a odboru zdravotnictví Krajského úřadu
 • zaslání kódů pro nastavení datové schránky
 • zajištění transformace smlouvy s VZP se zachováním IČZ (žádost včetně všech příloh)
 • generální plnou moc pro zástupce jednatele (v případě potřeby)

Na konci obdržíte šanon se všemi originály listin, které vám umožní zahájit k domluvenému dni činnost nově založené právnické osoby.

A pokud budete mít jakékoliv další požadavky, ať už ocenění praxe, její prodej či cokoliv dalšího, jsem připraven je splnit na základě dodatku k uzavřené smlouvě.