Přeskočit na obsah

Opravdu stačí na základní kapitál 1 Kč?

Do konce roku 2013 bylo (podle tehdy platného Obchodního zákoníku – OZ) vždy potřeba počítat s částkou základního
kapitálu 200.000.- složenou na nově zakládaný účet vytvářené společnosti. S platností nového Zákona o obchodních korporacích (ZOK který OZ nahradil) stačí od 1.1.2014 opravdu jen 1,-.

Pár doporučení z mé strany:
Pokud k tomu nemáte nějaký zvláštní důvody, doporučuji stanovit jako základní kapitál nějakou rozumnou částku. Například částku alespoň 20.000,- je dobré na účtu společnosti ponechat na její rozjezd. Víte sami nejlépe, jak je to s platbami od zdravotních pojišťoven. Takže, než přijdou první platby na nový účet, budou se tyto prostředky hodit na nezbytné počáteční výdaje. No a na “starý” účet OSVČ vám budou ještě pár měsíců dobíhat platby za poslední měsíce vaší činnosti. Naprostou většinu všech nákladů musí mezitím převít vaše nová obchodní společnost.

Tyto prostředky (základní kapitál společnosti uvedený v zakladatelské listině sepsané notářem) stačí složit v bance až těsně před zápisem do obchodního rejstříku (obvykle až na mou výzvu)! Pak je teprve možné podat návrh na zápis společnosti do obchodního rejstříku.
Pokud je vše v pořádku, přijde mi do mé datové schránky usnesení o zápisu společnosti. Ještě týž den se vzdávám práva na odvolání (opět přes mou datovou schránku) a zápis společnosti nabývá právní moci a je proveden do obchodního rejstříku. Ověřený výpis z OR vyzvednu na CzechPoinu a předám vám jej. No a na základě něj můžete prostředky (vázané až do tohoto okamžiku v bance) uvolnit. Celá tato operace – od složení až po uvolnění finančních prostředků na novém účtu společnosti – trvá za normálních okolností 10 dnů (už se nám to ale podařilo zvládnout i za 4 dny!).