Přeskočit na obsah

Kolik mě celá transformace bude stát?

Otázka výsledné ceny je do značné míry závislá na tom, jaké budou vaše požadavky a kolik provozujete ordinací (jinými slovy co všechno bude obsahem písemné smlouvy mezi námi). Představu si můžete udělat pokud nahlédnete na stránku Postup.

V návrhu smlouvy je uvedena základní odměna ve výši 26.000,- Ta je splatná po vytvoření zakladatelské listiny notářem (obvykle do deseti dnů od podepsání naší smlouvy). Záloha ve výši 16.000,- je určená na mnou neovlivnitelné platby (poplatek notáři, kolkové známky za zápis do obchodního rejstříku, za vydání rozhodnutí krajským úřadem, za zápis do živnostenského rejstříku, cestovní náklady, atd. atd.). Více se dozvíte na stránce Ceník.

Všechny výdaje jsem na závěr spolupráce zvyklý řádně zdokladovat a vyúčtovat (doúčtovat zálohu).