Přeskočit na obsah

Co bude potřeba zajistit z mé strany?

První věcí je písemná smlouva mezi námi. Na začátku si od vás vyžádám všechny potřebné osobní údaje a kopii občanského průkazu (ta je pouze pro notáře). Na základě těchto údajů připravím návrh smlouvy, kterou po vzájemné konzultaci a potřebných úpravách spolu podepíšeme.

V dalším kroku od vás budu potřebovat váš ověřený podpis (matrika, CzechPoint…) na plnou moc pro zastupování. Tuto plnou moc sestavím a předám vám jí při podpisu smlouvy.

Postupně pak od vás budu ještě potřebovat (pokud mi vše předáte na začátku, budete mít ode mne dost dlouho klid):

  • kopie stávajících provozních řádů schválených hygienou
  • kopie nájemních nebo jiných smluv, které vás opravňují využívat stávající prostory
  • kopie vašich dokladů k poskytování zdravotních služeb (diplom, atestace, přiznaná spec. způsobilost apod.)
  • kopie dokladů od všech spolupracovníků (včetně zdravotních sester), na základě kterých vykonávají svou činnost
  • kopii Přílohy P2 vaší smlouvy s VZP (s nasmlouvanými výkony, ordinační dobou a schválenými přístroji)
  • kopie dokladů od všech přístrojů na něž jsou vázány nasmlouvané výkony (nabývací tituly, prohlášení o shodě, PBTK nebo
    revize apod.)

Na konci vám předám šanon se všemi originály dokumentů nové společnosti (s.r.o.) a originály všech dokladů nezbytných pro
poskytování zdravotních služeb ve vašem oboru touto novou společností k požadovanému datu.

Samozřejmou součástí je také seznam všech dalších nezbytných kroků, které bude potřeba učinit z vaší strany po ukončení spolupráce. Většinu z nich za vás udělá účetní (ukončení starých pracovních smluv, ukončení OSVČ, uzavření nových
pracovních smluv – to vše s odhlášením/přihlášením na OSSZ a VZP – atd. atd.
)